Bermiotarra
berbak-esamoldiek/a.html

AFAFANIE

Alua. Emakumearen genitala deitzeko erabiltzen den hitzetariko bat.

berbak-esamoldiek/l.html

LAMAIDXE

Alua.

LANGANIKIE

Alua.

Emakumearen genitalak definitzeko erabiltzen den hitzetariko bat.

berbak-esamoldiek/o.html

OJA BIKO LIBRUE

Emakumeen alua definitzeko dauden hitzetariko beste bat.

OSKA OSKOLA

Emakumearen alua. Oskola gaztaina edo arbolaren azala bada ere, kasu honetan hori definitzeko erabili izan da.

Arraroa bada ere, kasu honetan, hitza dagoen dagoenean agertzen da, ezetariko aldakuntza fonetikorik gabe.

berbak-esamoldiek/p.html

POTXOLA / IE

Alua.

POTXOLIÑIE

Alua, baina diminutiboan.

berbak-esamoldiek/t.html

TORTOLA / IE

Alua. Beti erabiltzen da gogor hitz egiten denean, edota, haserre tonuan.

TRANKIE

Antzina ateak. zarratzen ziren palua. Analogiaz, gaur ere erabili egiten da, atea ondo zarratzeko definizioaz, barrutik krisketarekin, hain zuzen.

TREBERIE EDERRA

Alua handia izatea. Konparazioan emakume bizkorra, ernea, bizia.

TXITXIÑE

Neskatotxoen alua.

TXOTXOLIÑIE

Alua definitzeko beste berba bat, baina gehienetan gaztetxoen alua definitzeko erabilia izaten da.

berbak-esamoldiek/u.html

USO / UE

Alua.

Txoriaren izenak beste esanahi bat hartu du, Kintanak eufemismo utilizado entre muchachos para indicar la vulva dio. Beraz ez da zehatza, Bermeon edonork erabilizen baitu.